വിഭാഗങ്ങൾ

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉൽപ്പന്നം

ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

20 വർഷത്തിലേറെയായി സെർമെറ്റ് മെറ്റീരിയലുകളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിലും വികസനത്തിലും സമർപ്പിതരായ ചൈനയിലെ പ്രമുഖ സെർമെറ്റ് റിസർച്ച് ഗ്രൂപ്പാണ് (മെറ്റ്‌സെറ) 2012 ൽ സ്ഥാപിച്ചത്.തുടർച്ചയായ വികസനത്തിനും നവീകരണത്തിനും ശേഷം, ചൈനയിലെ ഏറ്റവും വലിയ, സെർമെറ്റ് കട്ടിംഗ് ടൂളുകളുടെ മുൻനിര നിർമ്മാതാവായി മെറ്റ്സെറ മാറി.2020-ൽ പൂർത്തിയാക്കിയ പുതിയ സൗകര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം, ഞങ്ങളുടെ ഫാക്ടറി 60,000 m2-ൽ കൂടുതൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, ഇത് 10 ദശലക്ഷത്തിലധികം കഷണങ്ങൾ ഇൻസേർട്ടുകൾക്ക് വാർഷിക ഉൽപ്പാദനത്തിനുള്ള ശേഷിയും ലോകോത്തര നൂതന ഉപകരണങ്ങളും സ്വയം ആശ്രയിക്കുന്ന നവീകരണവും നൽകുന്നു.

കൂടുതല് വായിക്കുക

വാർത്തകളും സംഭവങ്ങളും